Plinski stručni skup OS

U rujnu 2018 u Osijeku održan Plinski stručni skup