Brod plin se odlučio za Sigfox IoT pilot projekt

Postignut je dogovor da se na plinomjere na 35 mjernih mjesta unutar distribucijskog područja Brod plina (Slavonski Brod) postave Sigfox Byte Lab senzori (retrofit brojači impulsa sa Sigfox komunikacijskim modulom) i Comping aplikacijska platforma. Cilj pilot projekta je da se provjeri pokrivenost Sigfox mreže u Slavonskom Brodu i široj okolici, jednostavnost i brzina ugradnje senzora, te točnost uređaja/senzora. Trajanje pilota je predviđeno da bude 3 mjeseca, a opažanja, rezultati i zaključci pilota će biti temom prezentacije grupe autora, predvođenih g.Bukvićem, direktorom Brod plina, na Stručnom skupu u Opatiji u svibnju.